Badsah Sukanya Bond Yojna 2016

13:16 Posted by Chandsar No comments

Registration 2016
Date : 01/01/2016 to 31/12/2016

Shree Lavji Badshah "Beti Bachao Mahaladu, Surat - year 2006" jyare Dt.01/01/2016 na roj 10 vrsh purn krva jai rhyo che tyare "Beti Bachao Mahaladu Dashbdi Mahotsav" prasnge aapna dwara Gujaratni 5000 Patidar Dikrio mate Rupia 100 Crore ni "Badshah Sukanya Bond Yojna" jaher krva badal aap shree ne Khub Khub Abhinandan Beti Bachavo Mahaladu Dasabdi Mahotshav Prashange Samasht Patidar Samaja - Surat Prayojit

 
For 5000 patidar family
Rs.1,00,00,00,000/- Bond By LAVJIBHAI BADASHAH.


 

0 comments: